Czym prywatne licea przyciągają uczniów i rodziców?

Szkoła średnia to istotna sprawa. Nastolatkowie rozpoczynający w nim naukę znajdują się u progu dorosłego życia. Decyzja związana z właściwym wyborem liceum może wpływać na resztę życie(a). Biorąc pod uwagę stan polskiej(go) oświaty coraz częściej opiekunowie decydują się na zapisanie swoich pociech do prywatnych liceów(ach). W związku z tym, warto zastanowić się co proponują licea prywatne. Gdańsk, Kraków, Wrocław, ale też mniejsze miasta cechują się sporym i zróżnicowanym wachlarzem ofert.

Czy można mówić o modzie na prywatne licea?

Prywatne nauczanie ma się nad Wisłą coraz lepiej. Jest to efektem co najmniej kilku czynników. Jednym z nich jest niedofinansowanie sektora publicznego przez rząd. Można się także spotkać z twierdzeniem, że poziom nauczania w szkołach publicznych regularnie ulega obniżeniu. Licea prywatne ze względu na swoją finansową niezależność od państwowych dofinansowań mogą pozwolić sobie na zwalczenie tych przeszkód. Często pomimo panującym(ch) mitom(ów) narzucają wyższy poziom edukacji. Nacisk w tego typu liceach kładziony jest głównie na naukę języków obcych i regularny rozwój nastolatka. Prywatne liceum w Gdańsku często ma do dyspozycji innowacyjne(ych) pomocy naukowych. Ponadto zespół pedagogiczny(a) składa się doświadczonych wychowawców o dużej wiedzy i szerokim spojrzeniu. Zamknięta rekrutacja(i) skutkuje tym, że ilość uczniów bywa limitowana, co także niesie z sobą pozytywne rezultaty. Dzięki temu, nauczyciel może poświęcić każdemu uczniowi więcej czasu na indywidualne konsultacje.

Generalnie jedynym(ą) minusem liceów prywatnych może być ich cena. W związku z tym nie każdego rodzica stać na pokrycie opłat. Należy tu jednak wspomnieć, że w dużej ilości szkół(ach) uiszczenie czesnego uwzględnia różnego rodzaju wyjazdy, wyjścia do kin, muzeów czy teatrów. 

Z jaką ofertą wychodzą do rodziców i uczniów prywatne licea

Dzięki rosnącą(ej) rywalizację(i) na rynku, licea prywatne dążą do tego aby prześcigać się w oferowanych uczniom i ich rodzicom udogodnieniach. Jest to korzystne zjawisko z punktu widzenia zainteresowanych.

Prywatne szkoły przedstawiają się jako placówki naciskające na bliskie relacje międzyludzkie – na pracę w grupie a także samodzielną. Dzięki dosyć niewielkim grupom lekcyjnym, uczniowi dedykuje się więcej czasu ulepszając jego silne strony i niwelując jego wady. Tego typu spojrzenie daje szansę na pomoc w zidentyfikowaniu zainteresowań i predyspozycji u licealisty. Wsparcie w rozwoju daje w ostatecznym rozrachunku gruntowne podłoże do wkroczenia w dorosłe życie oraz na rynek pracy.

Poza tym spory nacisk kładzie się na organizację różnego typu warsztatów, spotkań z inspirującymi osobami czy też zajęć praktycznych. Dzięki takim rozwiązaniom uczeń ma okazję zdobyć wiedzę nie tylko teoretyczną, ale też użyteczną. Ponadto coraz więcej szkół zawiera współpracę z uniwersytetami. Dostają dzięki temu zaplecze od uznanych specjalistów w określonych przedmiotach.

Jak zapisać dziecko do prywatnego liceum?

Wybierając tego typu liceum w pierwszej kolejności trzeba uwzględniać zainteresowania ucznia, a także cele, które przed sobą wyznacza. Dobrze przed podjęciem finalnej(go) wyboru poświęcić jakiś czas na przemyśleniu nad przyszłością. Określony i świadomy swych ambicji uczeń dzięki odpowiedniemu wsparciu rodziców i nauczycieli może zdobyć więcej. Nabór do prywatnego liceum zaczyna się od kontaktu z sekretariatem, potem dochodzi do indywidualna(ej) konwersacji rodziców oraz kandydata z przedstawicielstwem placówki. Na bazie tego typu wywiadu środowiskowego zazwyczaj podejmowana jest decyzja o kwalifikacji ucznia do następnych w kolejności etapów naboru. Podsumowując – trzeba wiedzieć jakie cele przyświecają szkole i upewnić się, że uzupełniają się z ambicjami ucznia i jego rodziców.